Namestitev

Vnašalni sistem ZRCola, ki ga sestavljata vnašalni program in pisava ZRCola, deluje le v okolju Windows, v 32- in 64-bitni različici. Za namestitev želene različice vnašalnega sistema spodaj kliknite na ustrezno povezavo. Pisavo je mogoče namestiti tudi samostojno.

Posodobitve: Sistem ZRCola se posodablja samodejno, kar pa lahko onemogočite.

Vnašalni sistem ZRCola

sl slovenski jezik
en angleški jezik
ru ruski jezik

Starejše različice
Izvorna koda
Dnevnik sprememb (v angleščini)

Samostojna namestitev pisave ZRCola

Pisavo ZRCola sestavljajo štiri različne pisave: običajna, poudarjena, ležeča in poudarjeno ležeča.
Datoteko pisav (zip) ZRCola (23. 9. 2019) prenesite na svoj računalnik in jo razpakirajte (unzip), da dobite štiri datoteke pisav. Nato sledite spodnjim navodilom.

Namestitev pisave v okolju Windows – dva možna načina
  • z dvoklikom na posamezno datoteko pisave in klikom na gumb Namesti/Install
  • z ročnim kopiranjem datotek pisav v mapo s pisavami – navadno jo najdemo na mestu C:\Windows\Fonts
Namestitev pisave v okolju OS X – dva možna načina
  • z uporabo aplikacije Font Book
  • z ročnim kopiranjem datotek pisav v mapo s pisavami – navadno jo najdemo na mestu /Users/Uporabniško_ime/Library/Fonts
Namestitev pisave v okolju iOS

Na tablične naprave, ki za delovanje uporabljajo operacijski sistem iOS, je pisavo ZRCola mogoče namestiti s pomočjo aplikacije AnyFont.

Namestitev pisave v okolju Android in Windows Mobile

Na napravah z operacijskima sistemoma Android in Windows Mobile namestitev pisave trenutno še ni možna.

Onemogočenje samodejnega posodabljanja ZRCole

Program ZRCola je opremljen s sistemom za samodejno posodabljanje, ki skrbi, da je na vašem računalniku vedno nameščena najnovejša različica programa. Zaradi preprostosti potekajo posodobitve popolnoma samodejno in brez nadležnih obvestil.

Če bi kljub temu želeli ohraniti starejšo različico programa ZRCola in posodabljanje preprečiti, lahko to storite na naslednji način.

Programa ZRCola še nisem namestil

Med namestitvijo izberite vrsto namestitve Po meri. Na spisku delov za namestitev onemogočite možnost Samodejno posodabljanje.

Program ZRCola sem že namestil

V Nadzorni plošči odprite okno za dodajanje in odstranitev programov in delov. Na spisku programov poiščite program ZRCola, ga označite in izberite možnost spreminjanja. V oknu za vzdrževanje programa ZRCola izberite možnost Spremeni in v naslednjem koraku na spisku delov onemogočite možnost Samodejno posodabljanje.