O ZRColi

Vnašalni sistem ZRCola uporabniku omogoča, da med pisanjem osnovne črkovne znake kombinira s poljubnimi diakritičnimi znaki in tako v besedilo na preprost način dodaja kompleksne znake.

Sistem ZRCola sestavljata vnašalni program in pisava ZRCola, ki jo je mogoče namestiti tudi ločeno. Pisava temelji na standardu Unicode in vsebuje izdatno razširjen nabor latiničnih, cirilskih in drugih znakov za slovanske pisave.

N A M E S T I T E V

Več različic | Pisava

 
Uporaba programa ZRCola je brezplačna in določena z licenco GNU General Public License v3.

Besedilo, nastalo z uporabo ZRCole, mora biti v opombi ali na drugem ustreznem mestu v publikaciji opremljeno z naslednjim zapisom (več jezikov):

Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://zrcola.zrc-sazu.si), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss.