O ZRColi

Vnašalni sistem ZRCola uporabniku omogoča, da med pisanjem osnovne črkovne znake kombinira s poljubnimi diakritičnimi znaki in tako v besedilo na preprost način dodaja kompleksne znake.

Sistem ZRCola sestavljata vnašalni program in pisava ZRCola, ki jo je mogoče namestiti tudi ločeno. Pisava temelji na standardu Unicode in vsebuje izdatno razširjen nabor latiničnih, cirilskih in drugih znakov za slovanske pisave.

N A M E S T I T E V

Več različic | Pisava

Nova ZRCola 2.0 bo objavljena 14. oktobra. Vse, ki bi jo radi do takrat preizkušali in nam pomagali pri njenem dokončnem razvoju, vabimo k namestitvi preizkusne različice. Ta se bo ob objavi uradne različice avtomatično posodobila. Veseli bomo vaših pripomb in popravkov, ki jih lahko pošljete na e-poštni naslov ZRCola@zrc-sazu.si.
Preizkusna različica še nima posebnega vmesnika za Microsoft Word, vendar je kljub temu polno funkcionalna. V prihodnosti načrtujemo še nekaj dopolnitev:

  • prevod programskega vmesnika v ruski jezik,
  • izboljšanje kanonizacije (tj. ustrezen izpis sestavljenega znaka ne glede na zaporedje vnesenih nadomestnih znakov),
  • možnost iskanja v iskalniku znakov tudi v slovenskem jeziku,
  • možnost prečrkovanja med različnimi pisavami.

 
Uporaba programa ZRCola je brezplačna in določena z licenco GNU General Public License v3.

Besedilo, nastalo z uporabo ZRCole, mora biti v opombi ali na drugem ustreznem mestu v publikaciji opremljeno z naslednjim zapisom:

Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://zrcola.zrc-sazu.si), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss.